Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Ангел Джамбазки


Лична информация
 
Дата на 
раждане: 21.03.1979
 
Място на
раждане: гр. София
 
 
 
Политическа кариера 
 
 
2019 – …      Български представител в Европейския парламент, избран от листата на ВМРО
 
Политическа група в ЕП
Европейски консерватори и реформисти 
 
Роля
Член на бюрото; Съковчежник
 
Дейност в комисии, делегации и др.
 
Член
Комисия по правни въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Северна Македония
 
Заместник 
Комисия по външни работи
Комисия по транспорт и туризъм
Комисия по петиции
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
Делегация за връзки със Съединените американски щати
 
2014 - … Заместник-председател на ВМРО - БНД
 
2014 – 2019 Български представител в Европейския парламент, избран от листата на ВМРО
 
 
Политическа група
Европейски консерватори и реформисти 
 
Роля
Член
 
Дейност в комисии, делегации и др.
 
Член
Комисия по култура и образование 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Бивша югославска република Македония
 
Заместник 
Подкомисия по сигурност и отбрана
Комисия по правни въпроси
Комисия по външни работи
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 
Заместник-председател
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 
 
 
2011 – 2014    Общински съветник в Столичен общински съвет, избран от листата на ВМРО
 
2007 – 2011    Общински съветник в Столичен общински съвет, избран от листата на ВМРО
 
1997 - …         Член на ВМРО - БНД
 
 
Образование
 
Образователно-квалификационна степен
Магистър
 
Специалност
Право
 
Учебно заведение
Юридически факултет
СУ „Св. Климент Охридски“
 
Чужди езици
Английски език