Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Блог


След като реши всички проблеми в Европа, бюрократичната машина, наречена Европейска комисия, най-накрая се зае с наистина важните проблеми, пред които сме изправени днес. Това се случва посредством един стратегически документ на т.нар. Мрежа за осведоменост по въпросите на радикализацията.

Институциите на ЕС, чиито ръководства са инфилтрирани от федералистки лобита и неправителствени, „граждански“ организации, представят Конференцията за бъдещето на Европа като рядък шанс за развитието на европейския проект.

Европейският парламент най-сетне успя да постави важна тема в дневния си ред чрез създаването на Доклад на тема "Укрепване на демокрацията и свободата на медиите и плурализма в ЕС”.

Миналата година Европейският парламент предложи възможности за финансиране на дейности, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа. Кампаниите в социалните медии показват, че парите на данъкоплатците се използват за създаване на ангажираност сред младите хора и гражданското общество, както и за медийното отразяване на конференцията.

Случи се с Договора от Маастрихт през 1992 г., случи се и с Договора от Лисабон през 2009 г. Постепенно и методично Европейската комисия старателно превзема компетенции, които по право би следвало да бъдат суверенни.

Ако не успеем да наложим нашата гледна точка за бъдещето на Съюза, сме изправени пред криза на демокрацията

 

Лицемерите от управляващото мнозинство в Европа вече започнаха да подменят термини, като замениха нелегална имиграция с „нерегулирана миграция“

Пореден пример за мотивирано соросоидно чуждопоклоничество по темата с Македония

 

ЛГБТИ армията в ЕП се впусна в лов на вещици, за да ги защити