Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Финансирането на неправителствени организации, участващи на Конференцията за бъдещето на Европа, е проблем, защото те нямат необходимата легитимност пред гражданите


2021-07-14 12:45 | коментара

Институциите на ЕС, чиито ръководства са инфилтрирани от федералистки лобита и неправителствени, „граждански“ организации, представят Конференцията за бъдещето на Европа като рядък шанс за развитието на европейския проект. Според тях това е начинът „отдолу нагоре“, т.е., иницииран от обикновените граждани, да бъде доведена промяна в Общността. Проблемът обаче е, че подобен подход ще бъде едно предателство спрямо обикновените хора. Тези организации не могат да представляват гражданите на ЕС, тъй като нямат демократична легитимност, т.е. не са избирани от никого. Особен проблем е финансирането на неправителствените организации, участващи на Конференцията.

 

Нека обясня какъв е проблемът. По-рано тази година, в пленарно заседание на Европейския парламент, гласувахме ежегодния доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент. В рамките на този доклад беше внесено изменение, което призовава за ангажимент за пълна прозрачност относно разходите за тази конференция, включително за водене на отделни отчети и за одитен доклад от Европейската сметна палата за всяка година на функционирането ѝ. 329 членове на ЕП гласуваха „за“, 360 „против“ и 10 „въздържал се“. Същите хора, които непрестанно говорят за върховенство на закона и борба с корупцията, гласуваха против. Както обикновено, тук говорим за потресаващ двоен стандарт. Ето защо т.нар. „граждански панели“ нямат легитимност и не могат да представляват европейските граждани. Те ще бъдат използвани като клакьори, които да прокарват дневния ред на бюрократи и федералисти.

 

Ангел Джамбазки