Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Важно е да се разбере как възникна пандемията и какво е значението на европейските средства, отпускани на Института на Ухан


2021-09-23 14:25 | коментара

Заедно с група колеги предприехме инициатива в Европейския парламент, която цели да разследва подробно произхода на китайския коронавирус

 

За мен беше изключителна изненада да разбера, че EС финансира Института по вирусология на Ухан (WIV) чрез програмата „Хоризонт 2020. Заявената цел на финансираното изследване е да се помогне европейският архив, най-вече в частта „производството на вируси“. Тъй като китайските власти продължават да блокират усилията за провеждане на задълбочено проучване за произхода на вируса, все още не е ясно нито дали е имало “изтичане” от някоя лаборатория, нито дали са били използвани пряко или косвено средства на ЕС за опасни научни проучвания.

 

По тази причина, заедно с група колеги, предприехме инициатива в Европейския парламент, която цели да разследва подробно произхода на китайския коронавирус. Основната цел е да установим значението на европейските средства, предоставени на Института по Вирусология на Ухан. Начинът, по който едно подобно разследване може да се случи, е създаването на специална парламентарна комисия. На първо място, тя трябва да проучи и да докладва за произхода на COVID-19, както и за мерките, които биха позволили на международната общност да проведе независимо разследване с достъп до всички останали необработени данни от първоначалното огнище. И на второ място следва да установи дали средства на ЕС, предоставени на Института по вирусология на Ухан, директно или чрез трета страна, са позволили опасни проучвания.

 

Благодаря на колегата от ЕКР Чарли Ваймерс, който започна тази инициатива. Особено важно е да разберем как точно възникна пандемията, както и какво е значението на европейските средства, отпускани на Института по вирусология на Ухан. Това е легитимен въпрос, който с оглед на продължаващата криза, причинена от китайския коронавирус, тепърва ще трябва да бъде разглеждан. Засега единственият печеливш от пандемията е именно Китай. Ето защо страната трябва да позволи осъществяването на безпрепятственото разследване.

 

Ангел Джамбазки