Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Информация за групата на ЕКР


ГЛЕДАЙТЕ ТУК ВИДЕОТО ЗА ГРУПАТА НА ЕКР

Еврореализъм

Основополагащите идеали на ЕКР се основават на Пражката декларация, която призовава  ЕС за откритост, прозрачност, и по-специално еврореализъм.


Концепцията за еврореализъм отличава програмата на ЕКР от другите политически групи. Ние вярваме, че ЕС трябва да поеме в нова посока, която да не разрушава организацията и да не подкопава сътрудничеството.


Въпреки това, ние искаме да насочим  ЕС далеч от идеологическия поход към европейска федерална свръхдържава и към по-гъвкава организация, която се слуша и уважава хората във всички негови държави-членки. Вместо прилепени към остарелите идеали на европейската интеграция ние вярваме в предоставянето на ЕС с практическите решения, необходими, за да се справи с  днешните предизвикателства.


Искаме да направим ЕС отворен за търговия, по-близо до своите граждани, живеещи в него и предоставящ добавена стойност, както и уважение на разнообразието в Европа. Преди всичко, ние искаме  ЕС на сътрудничество и здравия разум.

Успехи

Въпреки че сме нова група вече успяхме да постигнем големи промени в европейския политически пейзаж. Само една малка част от нашите успехи включват:


- Осигуряване на по-рационалen бюджет на ЕС;


- Слагане на край на годините на лошо управление в рибния сектор;


- Подкрепа за отварянето на търговията в целия свят


- одач в кампанията да се спестят пари, като сложи край на месечния "Пътуващ цирк" до Страсбург;


- Подпомагане на предприемачи, намаляване на бюрокрацията и завършване на единния пазар.

Сфери на влияние:

Постигнахме разлика с наличието на редица членове на Европейския парламент във всички органи на парламента за артикулиране и изготвяне на  дневния ред.


Както и председателството на мощната комисия за вътрешен пазар, както и подкомисията за сигурност и отбрана, ЕКР също има свои представители в основните органи за вземане на решения на парламента: на Председателския съвет и на Бюрото, където сме представени от нашия заместник -председателят на Европейския парламент и от квестор.


акто и председателството на мощната комисия за вътрешен пазар, както и подкомисията за сигурност и отбрана, ЕКР също има свои представители в основните органи за вземане на решения на парламента: на Председателския съвет и на Бюрото, където сме представени от нашия заместник -председателят на Европейския парламент и от квестор.


Време за нова посока

ЕКР ще продължи да играе положителна роля в ЕС, с цел да промени посоктата му, така че на фокус да са гражданите, вместо на разширяването на собствените му сили.


Ако вярвате, че в един по-отворен, ориентиран към растежа  ЕС на силно сътрудничество, където властта се упражнява на ниво най-близо до хората, присъедините се  към нас процеса за поемане на ЕС в нова посока.


За да прочетете предложенията на групата EКР за работна програма на Комисията за 2014 г., кликнете върху картинката вдясно.