Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

в. Стандарт - КРИБ помага на транспортния бизнес


2017-06-30 19:12 | коментара

Най-голямата работодателска организация КРИБ се обяви в защита на българския транспортен бизнес. На 27 юни 2017 г. в Европейския парламент в Брюксел беше проведена среща между представители на българския транспортно-логистичен бизнес, Министерството на транспорта и българските евродепутати. Срещата беше инициирана от Министерството на транспорта във връзка с "Пакета за мобилност", който ЕК представи на 31 май 2017 г. Министерството беше представлявано от заместник-министър Ангел Попов. Христо Христов, основател и изпълнителен директор на Discordia, в качеството му на член на Управителния съвет на КРИБ и председател на комитет "Транспорт и логистика" към КРИБ представи обединена позиция на бизнеса, според която Пактът предвижда явни протекционистични мерки от страна на Франция, Германия, Австрия, Италия, Белгия, Люксембург и Швеция и цели изтласкването на българските и другите източноевропейски превозвачи от бизнеса в Европа. Той припомни, че България исторически има големи традиции в този бранш и днес успява да увеличава присъствието си в Европа, благодарение на конкурентоспособността на българските транспортно-логистични компании и високия професионализъм на техните служители, шофьори и мениджъри. Христов очерта четирите основни пункта, по които бизнесът е категорично против законодателните предложения на ЕК и които не кореспондират е основните цели, заложени в "Бялата книга" за транспорт, основни ценности като правото на труд и свободно придвиж-ване, равнопоставена конкуренция в бизнеса и ефикасност чрез намаляване на регулаторната тежест. Бизнесът е против директивата за командироване и минимално осигуряване след кумулиране на три дни в рамките на един месец на територията на дадена държава; задължителното връщане на шофьорите у дома след три седмици работа в чужбина; намаляване на каботажните превози (вътрешни превози в рамките на една страна) от седем дни в месеца, на пет дни; и задължително ползване на хотели от шофьорите при тяхната седмична почивка при положение, че няма такива с паркинги за камиони, а там където има паркинги те не са охраняеми и проблемите с кражбите, вандализма и нахлуването на емигранти се увеличават с изключително високи темпове.
От страна на българските евродепутати отношение взеха Ангел Джамбазки, Сергей Станишев, Петър Курумбашев, Светослав Маринов, Искра Михайлова, Андрей Ковачев. Всички те бяха единодушни, независимо от политическата си принадлежност, че развитието и подкрепата на българския бизнес в Европа, особено в условията на явен протекционизъм, е от национално значение и че те ще съдействат с всички сили и средства. Беше изразено мнение, че това е един от малкото случаи, в които конкретна кауза на българския бизнес ги обединява. Към тази позиция се присъединиха и останалите присъстващи евродепутати - Андрей Новаков, Момчил Наков, Емил Радев, Илхан Кючюк. Освен подкрепата си, евродепутатите направиха и някои препоръки за увеличаване шансовете за успех. Това са лобиране на най-високо ниво в ЕП; каузата да бъде след основните приоритети на Министър-председателя и приоритет номер едно на Министъра на транспорта; установяване на контакт от страна на българския бизнес с всички заинтересовани браншови организации в Европа и определяне на единни позиции; както и поддържане на контакт и организиране на други подобни срещи.
Стр. 6