Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Новини | ЕП дейност


Европейският парламент прие промени в Директивата за съзнателно освобождаване на генно модифицирани организми в околната среда. Приетите промени позволяват на държавите-членки сами да преценяват дали и как да забранят отглеждането на ГМО и освобождаването им на своя територия. С измененията в директивата се дават допълнително правни основания на всяка държава сама да определя политиката си по отношение на ГМО. Въвеждат се нови правила и процедури, съгласно които държавите да забраняват отглеждането на ГМО на своя територия. Регламентира се и създаването на т.нар. буферни зони, които да предпазят граничните територии на държавите. Промените имат подкрепата на земеделски производители от цяла Европа, които изказват сериозно опасения срещу отглеждането и разпространението на ГМО.

Европейският парламент одобри отпускането на финансова помощ за България в размер на 10,6 млн. евро. Средствата се отпускат по линия на фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от наводненията през 2014 г. 

На първото заседание на последната пленарна сесия в Страсбург Ангел Джамбазки разкритикува политиката на Европейската комисия по въпроса за положението на транспортните превозвачи. В провелия се дебат беше дискутирано предложението на Комисията за промени, засягащи добрата репутация на превозвачите и кръга от нарушения, които да водят до отнемане на лицензите за дейността им.

В края на миналата седмица Ангел Джамбазки отправи питания към Европейската комисия и Съвета по темата за опасността от завръщане на радикални ислямисти в държавите-членки.

Опасенията на заместник-председателя на ВМРО са породени от приложението на споразуменията за обратно приемане на лица, незаконно пребиваващи на чужда територия. Поради значителния брой ислямисти, граждани на държави-членки, с основание в Европа започва дебат кой и как ще контролира тези хора, ако те се върнат в Европа. Като се добави и към това засиления миграционен натиск към България, Гърция, Италия и Испания - ситуацията може да бъде окачествена като усложнена.

Удължаване времето за изготвяне на национален план за предотвратяване и борба с наводненията поиска заместник-председателят на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбазки.

 

Той отправи апел към Европейската комисия да не налага санкции на България за изпуснатите срокове. Предложението да бъде приложено спрямо засегнатите от бедствия тази година държави, допълни евродепутатът.

Ангел Джамбазки, член на Европейския парламент и заместник-председател на ВМРО, изпрати питане до Европейската комисия относно разпити на български граждани от службите за сигурност на Р Македония.

 

Реакцията е по повод акция в градовете Струмица и Кочани, при която активисти на сдружение „Български културен клуб – Скопие” (БККС) са били привиквани на „приятелски беседи” от скопските служби за сигурност.

В свое изказване заместник-председателят на ВМРО и евродепутат Ангел 

Джамбазки отправи приветствие за ратификацията на споразумението за 

асоцииране на Република Молдова към Европейския съюз.

По време на  пленарен дебат в Брюксел по темата „Турски действия, създаващи напрежение в изключителната икономическа зона на Република Кипър” заместник-председателят на ВМРО – Българско национално движение и евродепутат Ангел Джамбазки изобличи турската държава като агресор и нарушител на международното право.

По покана на българския представител в Европейския парламент Ангел Джамбазки членове на ВМРО от цялата страна посетиха Брюксел. Целта на визитата бе да се запознаят с методиката на работа в институцията.

 

В рамките на двудневното работно посещение те присъстваха на заседанията комисиите по човешките права и по външна политика. По време на тях Ангел Джамбазки запозна своите колеги с проблемите на българите, живеещи вЗападните покрайнини и Македония.