Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Правната комисия в ЕП с важно решение


2015-04-16 15:20 | коментара

Днес в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент беше приет доклад за Европейската процедура за искове с малък материален интерес и европейската заповед за плащане. 

 

Документът има за цел да опрости и ускори провеждането на съдебни производства по отношение на искове с малък материален интерес в трансгранични случаи и да намали съдебните разноски. Така се гарантира достъп до правосъдие на потребителите и малките и средни предприятия като им се дава възможност да предявяват своите искове по опростена писмена процедура в съдилищата на другите държави членки.

 

С гласовете на двамата български евродепутати Емил Радев от ЕНП/ГЕРБ и Ангел Джамбазки ЕКР/ВМРО, членове на Комисията по правни въпроси беше прието важно изменение относно възможността за прилагането на тази процедура и в областта на трудовото право. 

 

"Тази процедура ще бъде много полезна за българските работници в други държави членки, които при трудови спорове, например за неплащане на заплати, ще могат да се възползват от по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие", коментира Емил Радев. 

"Радвам се, че заедно с румънските ни колеги успяхме да прокараме това изменение, за да могат българските работници максимално да се възползват от свободното движение на хора в Европейския съюз, без това да застрашава правните им интереси в трудови спорове", добави Ангел Джамбазки. 

 

Европейската процедура за искове с малък материален интерес ще се прилага за трансгранични искове, чиято стойност не надвишава 5000 евро за физически и 10 000 евро за юридически лица. Процедурата протича главно в писмена форма, като се използват предварително определени формуляри. Представителство от адвокат не се изисква. Съдебното решение се постановява в държавата на местоживеене на ищеца, или в държавата на дружеството ответник, ако ищецът предпочете това. Процесуалните права на двете страни са защитени, а веднъж постановено решението е пряко изпълнимо в държавата на загубилата страна и във всички други държави на ЕС. 

 

С промените приети днес, се дават повече възможности за дистанционно плащане на съдебните разноски, които ще бъдат фиксирани на 5% от стойността на иска. Съдилищата се стимулират да въведат средства за комуникации от разстояние. Когато страната, която следва да бъде изслушана е с местопребиваване в друга държава членка, различна от държавата членка на компетентния съд, тогава трябва да може  устното изслушване да се провежда чрез видеоконферентна връзка. 

 

Предстои текстът да бъде съгласуван на тристранните преговори със Съвета и Европейската комисия, за да може да бъде окончателно приет.