Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

За силна европейска прокурорска служба


2015-04-30 13:59 | коментара

Евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбазки подкрепи текста на доклада на Европейската комисия, свързан със създаването на европейска прокурорска служба. Мотивите му са, че България е външна граница за Европейския съюз. Освен това страната ни участва в дискусията с конструктивна подкрепа за независима и ефективна колегиална структура на служба, ръководена от открито избран европейски главен прокурор.

 

Предвид нейната компетентност се предполага обвързване функциите на избраните заместници с функциите на европейски прокурор. Подкрепям идеята след назначаването им заместниците на главния прокурор да продължат да изпълняват функциите си на европейски такива, защото процедури по номиниране и назначаване на нови такива, което пък води до административна тромавост, каза Джамбазки.

 

Според него Европейската комисия следва ясно да определи обхвата и правомощията на европейската прокуратура, както и компетентността, на Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието (Евроюст), Европейската полицейска служба (Европол) и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), за да се избегне правна несигурност.