Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Джамбазки: Приобщаването на неселскостопанските продукти към защитата на ЕС за географските указания е важно за потребителите и малкия и среден бизнес


2015-05-06 14:49 | коментара

Евродепутатът и зам.-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки  е докладчик в сянка по доклада на Комисията по правни въпроси относно евентуалното приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания1.

 

Джамбазки изрази становище по три основни елемента от доклада на колежката си Вержини Розиер (Франция). Той обърна внимание, че съществуващата фрагментация на националните законодателства относно защитата на географските указания за неселскостопански продукти води до различни нива на правна несигурност, което създава недостатъци както за потребителите, така и за производителите и за развитието на малките и средни предприятия.

 

Джамбазки се изказа и в подкрепа на задължителна регистрация с цел по-добра защита и безопасност. Не на последно място, той подчерта, че относно обхвата на защита на географските указания за неселскостопански продукти следва да се ползва примера на вече съществуващата система относно селскостопанските такива, включително и що се отнася до изключенията за защита на географски указания когато става дума за родови термини, в случаите, когато съществува противоречие с вече установена търговска марка и в случаите на омонимни наименования.

 


1 Географските указания (ГУ) се използват за идентифициране на стоки с произход дадена държава, местност или район в случаите, когато определено качество, репутацията му, или друга негова характеристика се дължи пряко главно на географския му произход. ГУ  се отнасят до селскостопански продукти, храни, вина и други алкохолни напитки, чиито произход се свързва с качества, които се дължат пряко на климата, почвата или използване на  традиционни методи на преработка. Освен селскостопански продукти, с ГУ се изтъкнат специфични качества на даден продукт, които се  дължат на човешки фактори, характерни за мястото на произход като специфични производствени умения и традиции- на пример занаятчийските изделия.