Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Джамбазки сезира институциите за цигански произвол


2015-05-22 15:23 | коментара

Жители на котленското село Градец се оплакват, че в продължение на години имуществото им е обект на посегателство от местните цигани. На територията на землището на с. Градец в продължение на десетилетия се извършва незаконен добив на инертни материали – облицовъчен камък. Допреди няколко години циганите от селото са го добивали от стари кариери и от общински поземлени имоти, разбира се незаконно. Това се случва по поръчение и с протекцията на местни фирми, които се занимават с този бизнес. Според жители на селото за незаконния добив знаят всички – кметът на община Котел, полицията в града, регионалната дирекция на полицията в Сливен, но не се вземат мерки. Тези, които добиват, и тези, които ги пазят, твърдят, че „тука е държава в държавата, ние сме държава в държавата”.

 

До момента около 2000 декара обработваеми земеделски земи – общинска и частна собственост, са надупчени от циганските групи в търсене и добиване на облицовъчния камък. Дупките варират от 1 до 8 метра. Районът попада в обхвата на „Натура 2000“ и е логично там да не могат да се извършва подобен добив в такъв обем. Отделно от това няма издавани разрешения за добив на инертни материали.

 

Земеделските производители от селото и собственици на земеделски земи се оплакват, че освен от циганската мафия, която добива незаконно инертни материали, имотите им се съсипват и от горската мафия. Извършващите дърводобив фирми и техните работници без съгласие и разрешение на собствениците преминават през имотите им с тежка техника и унищожават продукцията им.

 

В селото има около 30 камиона, които не отговарят на условията на Закона за движение по пътищата, но те се ползват ежедневно за извозване на незаконно добития облицовъчен материали и дървесина.

 

Заместник-председателят на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбазки определя ситуацията като един перманентен геноцид на местно ниво от циганското население над българското. В село Градец формално се водят записани около 5 000 души население, но едва няколкостотин от него имат законни жилища и собственост. Всички други нямат нищо, но с мълчаливото съгласие на кмета на общината и полицията ползват всичко чуждо като свое.

 

Джамбазки ще постави въпроса пред министъра на енергетиката, ресорен за контрола по добива на подземни богатства, пред министрите на вътрешните работи и земеделието, както и пред европейските институции, тъй като нарушенията са в зоната на „Натура 2000“.