Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Моите каузи


Условия на трудова заетост, включително минимални възнаграждения, приложими в сектора на транспорта - Съответствието на германските разпоредби със законодателството на ЕС относно минималната заплата в транспортния сектор