Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


14.09.2017г. - Превенция и подготовка при големите пожари

12.09.2017г. - Отношенията между Турция и ЕС

12.09.2017г. - Развитие на събитията в областта на миграцията

5.07.2017г. - Доклад за Турция за 2016 г.

14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Косово

14.06.2017 г. - Последващи действия във връзка с „Панамските документи“

14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Македония

14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Сърбия

13.06.2017 г. - Доклад от 2016 г. относно Косово