Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


05.04.2017 г. - Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз

15.02.2017 г. - Гражданскоправни норми за роботиката

14.02.2017 г. - Доклад относно Албания за 2016 г.

01.02.2017 г. - Джамбазки сигнализира ЕП за провокацията със „знаме на българските турци“

01.02.2017 г. - Изпълнението на „Еразъм+“

24.01.2017г. - PETI: Ангел Джамбазки в ЕП срещу агитацията на турски език

24.01.2017г. - CULT: Ангел Джамбазки за достъпа на незрящи до печатни материали

2016-11-30 19:22 | коментара

30.11.2016 г. - Разискване

23.11.2016 г. - Нови възможности за малките транспортни предприятия