Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


07.07.2016г. - Предаване на лични данни на Китай (разискване)

2016-07-07 20:17 | коментара

07.07.2016г. - Обяснение на вот 1

06.07.2016г. - Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности (разискване)

06.07.2016г. - Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2015 г.

06.07.2016г. - Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС

23.06.2016г. - Имуществения режим между съпрузи

23.06.2016г. - Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 4

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 3