Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


06.07.2016г. - Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2015 г.

06.07.2016г. - Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС

23.06.2016г. - Имуществения режим между съпрузи

23.06.2016г. - Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 4

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 3

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 2

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 1

2016-06-09 18:39 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 4