Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 2

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 1

2016-06-09 18:39 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 4

2016-06-09 18:38 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 3

2016-06-09 18:36 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 2

2016-06-09 18:34 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 1

08.06.2016г. - Решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента

Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители

08.06.2016г. - Регламент за открита, ефективна и независима администрация на Европейския съюз