Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


08.06.2016г. - Решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента

Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители

08.06.2016г. - Регламент за открита, ефективна и независима администрация на Европейския съюз

08.06.2016г. - Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията 

07.06.2016г. - Към нов Пакт за миграцията

06.06.2016г. - Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост 

25.05.2016г. - Справяне с енергийната бедност като част от енергийния съюз

25.05.2016г. - Въвеждане на трансгранични инструменти за електронна идентификация и онлайн услуги

25.05.2016г. - Подготовка на срещата на върха на Г7