Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


08.06.2016г. - Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията 

07.06.2016г. - Към нов Пакт за миграцията

06.06.2016г. - Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост 

25.05.2016г. - Справяне с енергийната бедност като част от енергийния съюз

25.05.2016г. - Въвеждане на трансгранични инструменти за електронна идентификация и онлайн услуги

25.05.2016г. - Подготовка на срещата на върха на Г7

25.05.2016г. - Прието решение относно пакета от мерки за цифровия единен пазар

12.05.2016г. - Кредити в чуждестранна валута (разискване)

11.05.2016г. - Турция - пътната карта за либерализиране на визовия режим