Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Дискриминация на българските превозвачи в Република Хърватия


Въпрос

На 10.12.2014 г. получих оплакване от българско търговско дружество — транспортен превозвач на товари, за нееднакво третиране на територията на Хърватия на превозвачи, регистрирани в други държави членки, по отношение на ползването на отстъпка за товарни автомобили стандарт Euro 4, 5 и 6. Българският превозвач е регистриран за плащане на магистрални такси в Хърватия посредством системата на „Hrvatske Autoceste d.o.o.“ за електронно таксуване ETC. На сайта им e видна възможността за допълнителна сезонна отстъпка за всички товарни автомобили (и чуждестранни), отговарящи на стандарти Еuro 4, 5 и 6.

Поради невъзможността за регистрация по интернет всички необходими документи са занесени в Загреб, където са проверени и приети. Въпреки това българският товарен превозвач получава отказ с аргумента, че чуждестранните превозвачи нямат право да ползват тази отстъпка. Не е дадено обяснение какви са причините за това.

С оглед на това моите въпроси са:

1. Счита ли Комисията подобна политика за нарушение на договорите и на правото на ЕС?

2. Ще укаже ли Комисията на Хърватия да не възпрепятства по подобен начин свободното движение в рамките на ЕС?

3. Счита ли Комисията, че е допустимо държава членка да създава по-благоприятни условия за своите превозвачи, отколкото за чуждите, и не е ли това непозволена държавна помощ и дискриминация?

Отговор

Отговор, даден от г-жа Bulc от името на Комисията

1., 2. Комисията ще се свърже с хърватските власти, за да получи допълнителна информация по въпроса, поставен от уважаемия член на Парламента. На този етап не може да се каже дали е било нарушено правото на ЕС.

3. Така наречената Директива „Евровинетка“ относно заплащането на пътни такси съдържа ясни разпоредби, предназначени да се избегне дискриминацията срещу международните превозвачи и нарушаването на конкуренцията между операторите. Освен това директивата се прилага по отношение на общата забрана за дискриминация, основана на гражданството, както е заложено в член 18 от ДФЕС.

На този етап Комисията не може да отговори и на въпроса дали е било нарушено законодателството на ЕС за държавните помощи. При все това, ако мерките са довели до възникването на икономически предимства за определени автомобилни превозвачи (например чрез заплащането на по-ниски пътни такси) и е видно, че са изпълнени и други части от разпоредбите на член 107, параграф 1 от ДФЕС, мерките биха представлявали държавна помощ, за която Комисията е трябвало да бъде предварително уведомена, за да издаде разрешение за използването на такава помощ.

Свързани материали