Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Експертна група на Комисията по прилагането на правата върху интелектуалната собственост


Въпрос

 

Регламент (ЕС) № 386/2012 възлага на Службата за хармонизация във вътрешния пазар различни задачи, насочени към улесняване и подкрепа на дейности в областта на борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуалната собственост. При изпълняването на тези задачи Службата за хармонизация във вътрешния пазар следва да организира, ръководи и подкрепя събирането на експерти в рамките на Обсерваторията. Тя също така следва да се консултира и да си сътрудничи с други органи на национално, европейско и по целесъобразност на международно равнище, да създава синергия с дейностите, извършвани от подобни органи и да избягва дублирането на мерки.

 

Както е предвидено в плана за действие на ЕС относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, Решение на Комисията C(2014) 6449 от 16.9.2014 г. създава експертна група по упражняването на правата върху интелектуалната собственост. Някои от нейните задачи са сходни с тези на Обсерваторията, особено по отношение на сътрудничеството между държавите членки и Комисията и обмена на най-добри практики.

 

1. Може ли Комисията да обясни разликите между задачите на Обсерваторията и на експертната група по правата върху интелектуалната собственост? По-специално може ли Комисията да посочи с подробности добавената стойност, която осигурява експертната група, в сравнение с групата, която вече съществува в рамките на Обсерваторията?

 

2. Тъй като създаването на тази група ще има финансови последствия, Комисията може ли да гарантира, че няма да има дублиране на задачите и съответно няма да се правят ненужни разходи в противоречие с целта за рационално използване на ресурсите?

 

3. Комисията може ли да потвърди, че Европейският парламент ще бъде поканен да изпрати експерти, които да присъстват на заседанията на групата като наблюдатели?

 

Отговор

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.