Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Злоупотреба с търговските преференции от страна на Република Турция


Въпрос

 

След налагането на санкциите от страна на Съюза за износ на стоки към Руската федерация общият пазар беше принуден да търси бързи решения. Държавите от Съюза и техните земеделски производители се ориентираха към преструктуриране на пазарната си политика. Това са трудни времена за сектора. Редно е да отбележим, че докато земеделските производители от Съюза търсят решения, Турция продължава да се ползва от преференциите съгласно Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция (Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey) и от Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция (Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council). Турската държава създава дъмпинг за нашето производство. По данни на държави членки и Комитета по общата селскостопанска политика, Турция не изпълнява своите ангажименти и е затворила пазара си за внос на земеделска продукция от държавите членки. Тъй като в правото има принцип за реципрочност на права и задължения, има правило „комуто ползите, нему и вредите“, отправям следните въпроси към Комисията:

 

1. Считате ли, че Турция не изпълнява своите задължения за вноса съгласно Споразумението?

 

2. Считате ли, че за вноса на земеделска продукция трябва да бъдат отнети преференциите за Турция?

 

Отговор

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.