Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Търговия с необработена дървесина


Въпрос

 

По официални данни над 40 % от сухоземната площ на ЕС (територията на 28-те държави членки) е заета от гори. В рамките на ЕС горските запаси се увеличават с около 0,5% на годишна база. Съюзът приема, че се води устойчива политика по отношение на горите и тяхното опазване и развитие. В редица държави членки съществува проблем с незаконосъобразния добив на дървесина (бракониерска сеч), респективно с нерегламентираната търговия (износ) на дървесина. С оглед на прогнозите за увеличаване на добива на дървесина в Европа — 30% ръст в добива към 2020 г. спрямо 2010 г. — все повече граждански организации настояват за рамка, която да уреди добива и търговията с дървесина. Тъй като Договорът за функционирането на ЕС не предвижда специфична политика спрямо горите, само националните законодателни органи могат да въведат конкретни мерки по управлението на горите. Граждани, екологични организации и заети в сектора дърводобив призовават за по-строг контрол по отношение на добива и търговията с необработена дървесина.

 

С оглед на това въпросите ми са:

 

1. Счита ли Комисията, че съгласно договорите е допустимо държава членка да въведе екотакса, с която да се облага износът на необработена дървесина?

 

2. Счита ли Комисията, че всяка държава членка има право да въведе ограничения върху износа на необработена дървесина?

 

Отговор

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.