Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Нарушение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Тунис


Въпрос

 

Съществува проблем с приложението на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна. На последната сесия гласувахме изрично споразумението да се прилага и по отношение на гражданите на България и Румъния. През 2014 г., както и към момента получих редица оплаквания от български граждани във връзка с неспазване на споразумението от страна на Тунис по отношение на трудовите им правоотношения и по отношение на осигуряването. Не се прилагат чл. 64 и 65 от споразумението. Българските граждани — учители, преподаватели, медицински персонал се оплакват, че Тунис не прилага спрямо тях осигурителни схеми, схеми за здравно осигуряване, нито за пенсионно осигуряване. Отделно българските преподаватели се оплакват, че въпреки инфлацията заплатите им не се индексират, така както се прави за преподавателите с тунизийско гражданство. Считам това за нарушение на чл. 64 и чл. 65 от споразумението.

 

Въпросите ми към Комисията са:

 

1. Счита ли Комисията ситуацията за нарушение на чл. 64 и 65 от споразумението?

 

2. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да осигури спазването на чл. 64 и 65 от споразумението по отношение на всички граждани на държавите членки, работещи в Тунис?

 

3. Счита ли Комисията, че е необходимо Парламентът да вземе отношение чрез резолюция по въпроса?

 

Отговор

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.