Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Данъчно облагане в България


Въпрос

 

Според Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, стандартната ставка на ДДС в държавите членки не може да бъде по-малка от 15 %. Въпреки това, много държави членки, които са били членове на Общността на 30 април 2004 г., имат правото да прилагат по-ниски ставки спрямо много различни продукти и услуги.

 

В момента ЕС е изправен пред сериозна демографска криза и все повече научни изследвания констатират, че наред с други фактури, по-ниските нива на ДДС спрямо определени продукти и услуги, свързани с отглеждането на деца, имат благоприятен ефект върху раждаемостта — във Великобритания ДДС на този тип продукти и услуги е или 0 %, или 5 %, в Германия — 7 %, докато в България ставката е 20 %, а в Полша — 22%. В първите две държави се отчита увеличение на раждаемостта, а в другите — спад.

 

Тъй като в момента в България се обсъждат мерки за справяне с демографската криза, се обръщам към Комисията със следните въпроси:

1.  Извършвала ли е Комисията проучване относно ефекта на по-ниските нива на ДДС върху раждаемостта?


2.  Има ли България правото да въведе по-ниско ДДС за гореспоменатите продукти и услуги с цел да се увеличи раждаемостта?

 

Отговор

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.