Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Рискове за здравето, свързани с потреблението на растителни масла, и по-специално на палмови масла


2016-06-03 19:34 | коментара

Въпрос

 

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) наскоро заключи, че има достатъчно доказателства, че глицидиловите естери на мастните киселини, образувани при преработката на рафинирани растителни масла са генотоксични и канцерогенни.

 

Най-високи равнища на глицидилови естери на мастните киселини са открити в палмовите масла и палмовите мазнини.

 

Според ЕОБХ чрез храните за кърмачета бебетата биват изложени на стойности до десет пъти над приемливото равнище.

 

Въпреки че нивата на глицидиловите естери на мастните киселини в палмови масла и мазнини са спаднали наполовина през последните 6 години, палмово масло продължава да има най-голям дял за повечето хора. В закуски, бисквити, солети, кракери и десетки други храни и детски храни, палмовото масло представлява потенциален здравен проблем, особено за децата и младите хора, както и за всички онези хора, които консумират храни, богати на палмови мастни киселини.

 

В светлината на гореизложеното, в състояние ли е Комисията да заяви:

 

– как възнамерява да управлява потенциалните рискове за потребителите от излагането на тези вещества в храните; както и

 

– възнамерява ли да приеме регулаторни мерки за ограничаване наличието на рискови съединения в палмовите масла с оглед защитата на човешкото здраве?