Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

www.cross.bg - Колко пари поиска България от ЕС за наводненията, пита Джамбазки


2014-10-28 16:09 | коментара

Каква е окончателната оценка на нанесените материални щети в следствие от наводненията за областите Варна, Бургас, Добрич, Враца, Хасково? Каква е окончателната оценка на нанесените материални щети в следствие от наводненията в страната върху инфраструктурата - публична общинска и публична държавна собственост? Какъв е размерът на помощта, поискана от Министерския съвет от Европейската комисия? Получил ли е Министерският съвет официален отговор в какъв размер Европейската комисия ще отпусне помощ за преодоляване на последствията от наводненията и в какъв срок, пита заместник-председателят на ВМРО и български представител в Европарламента Ангел Джамбазки в писмо до до Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи и Министерство на регионалното развитие.

 

Питането на заместник-председателя на ВМРО бе предшествано от изказване в Страсбург миналата седмица. В рамките на разискването в Европейския парламент за по-добрата превенция и управление на наводненията на европейско равнище Джамбазки поиска повече информация за механизма, по който се разпределя помощта, и за сроковете, в които тя ще бъде получена от държавите от ЕС.

 

Можем с голяма доза основание да твърдим, че България е една държавите, най-тежко засегнати от природните бедствия през последната година. Считам, че по отношение на превенцията, по отношение на подготовката на институциите и населението при природни бедствия в последните две десетилетия не е направено почти нищо. Отделно от това вече е пределно ясно, че България няма изработен механизъм - нормативен, институционален и финансов, който да се ползва за преодоляване на последиците от природните бедствия, посочва Джамбазки.

 

Попитах официално министър-председателя, вътрешния министър и министъра на регионалното развитие какви са щетите до момента и какво са поискали като компенсации от Брюксел. Чакам техния отговор. Имам лошото предчувствие, че отново някой някъде няма да си е свършил работата, поради което ще получим в пъти по-малко отколкото ни е необходимо. Имам лошото предчувствие, че това поредно безхаберие ще остави хиляди българи без покрив, без пътища, без ВиК система, без елементарни условия за живот, допълва евродепутатът.
Очевидна е нуждата от национален механизъм за превенция, реагиране и преодоляване на природни бедствия, завършва писмото си Джамбазки.

 

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ
ДО
МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Г-Н ЙОРДАН БАКАЛОВ
ДО 
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

 

ПИСМО
от Ангел Чавдаров Джамбазки, член на Европейския парламент от Р България
гр. София, ул. „Пиротска" 5, ет. 5
Уважаеми г-н министър-председател,
Уважаеми г-н министър на вътрешните работи,
Уважаема г-жо министър на регионалното развитие,
На последната пленарна сесия на Европейския парламент беше проведено разискване относно по-добрата превенция и управление на наводненията на европейско равнище. Изминалите 10 месеца на тази година изправиха България пред огромни проблеми, свързани с наводненията и настъпилите последици от тях. С голяма доза основание можем да твърдим, че България е една от най-тежко засегнатите държави-членки от природните бедствия тази година. Причините за това лесно могат да бъдат посочени дори и без особено мащабен и прецизен анализ. Считам, че по отношение на превенцията, по отношение на подготовката на институциите и населението при природни бедствия в последните десет години, а вероятно и през последните 2 десетилетия, не е направено почти нищо. Отделно от това вече е пределно ясно, че България няма изработен механизъм - нормативен, институционален и финансов, който да се ползва за преодоляване на последиците от природните бедствия.
В резултат на това, на липсата на адекватна политика и подготовка по отношение на наводненията, днес ние като нация и държава практически чакаме последствията просто да отминат и случилото се да бъде забравено. 
От разговори с колеги, членове на Европейския парламент, както и от разговори със служители към Европейската комисия, заключавам, че дори помощта, която България следва да получи безвъзмездно, не отговаря на фактическите ни нужди, т.е. ние ще получим по-малко, отколкото сме заявили, нещо повече - по-малко отколкото е необходимо, за да обезпечим възстановяването на засегнатите региони.
С оглед на това с настоящото писмо моля да ми предоставите писмено следната информация:
1. Каква е окончателната оценка на нанесените материални щети в следствие от наводненията за областите Варна, Бургас, Добрич, Враца, Хасково?
2. Каква е окончателната оценка на нанесените материални щети в следствие от наводненията в страната върху инфраструктурата - публична общинска и публична държавна собственост?
3. Какъв е размерът на поисканата помощ от Министерски съвет от Европейската комисия? 
4. Получил ли е Министерски съвет официален отговор в какъв размер Европейската комисия ще отпусне помощ за преодоляване на последствията от наводненията и в какъв срок?
Уважаеми г-н министър-председател,
Уважаеми министри,
Институциите дължат отговор на обществото какво ще се случи оттук нататък с преодоляването на щетите. През изминалите два дни станахме свидетели на повторение на ситуацията - бедствено положение беше обявено в цялата област Бургас и в няколко общини - Габрово, Севлиево. Първото заключение, което се налага от самосебе си, е, че не научихме нищо от случилото се през изминалото лято. Очевидно е, че по отношение на превенцията, реакцията и последващото възстановяване след природни бедствие България е далеч дори и от екзистентминимума.