Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

ww.novini247.com - България трябва да получи всички гаранции, за да защитим националния ...


2022-06-24 09:28 | коментара

България би трябвало да получи всички гаранции, с цел да защитим националния си интерес! 

Днес всички депутати в Народното събрание получиха настояването на Вътрешна македонска революционна организация, което следва да бъде добавено към така наречен предложение на Френското председателство по тематиката Македония. В него ясно са обрисувани всички типове гаранции, които страната ни би трябвало да получи в другите документи, с цел да отбрани България своя народен интерес. Не би трябвало и не може да бъде подкрепян протокол, в който няма гаранции за правата на българите в Република Северна Македония, се споделя в обява в страницата на българския представител в Екологичен потенциал и съпредседател на Вътрешна македонска революционна организация Ангел Джамбазки. 

Искането е изпратено до всички парламентарно показани партии в 47-ото Народно събрание. 

Припомняме, че съпредседателите на Вътрешна македонска революционна организация Ангел Джамбазки и Александър Сиди дружно с младежи и симпатизанти на Вътрешна македонска революционна организация във вторник сутринта, с цел да приказват с него точно за тези значими въпроси, които никой от кабинета и от депутатите не разисква. Тогава министър председателят беше позорно изнесен през задния вход на кооперацията от НСО без да се види с чакащите го пред дома му жители. Снощи, който много изненадващо смени позицията на партията си и сподели, че ще поддържа френската чернова, без да даде отговор кой действително ще подсигурява българския интерес в преговорния развой. 

В момента симпатизанти на Вътрешна македонска революционна организация се събират при северния вход на Народното събрание, до момента в който вътре тече спор в Комисията по външна политика, на която ще участва в качеството си на евродепутат Ангел Джамбазки. Прилагаме цялостния текст: 

ДО ПГ „ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА “ 

ДО ПГ „ ГЕРБ-СДС “ 

ДО ПГ „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ “ 

ДО ПГ „ Българска социалистическа партия ЗА БЪЛГАРИЯ “ 

ДО ПГ „ ИМА ТАКЪВ НАРОД “ 

ДО ПГ „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ “ 

ДО ПГ „ ВЪЗРАЖДАНЕ “ 

ДО НЕЧЛЕНУВАЩИ В ПГ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Френското предложение ще бъде придружено от двустранен протокол сред Република България и Република Северна Македония, който наложително би трябвало да отрази Договора от 2017 година и Рамковата позиция от 2019 година В него уговорките от двете страни би следвало да се разпишат оптимално детайлно и изчерпателно, с цел да няма опасения, че след това ще се прибавят нови условия. 

Добър е методът да се диференцират: 

І. „ Действия, които да бъдат подхванати преди първата Междуправителствена конференция на Европейски Съюз и Република Северна Македония “, включващи тематики като: 
Говор на омраза;Реабилитация на жертвите на репресии на комунистически режим;Историята. 
II. Мерки след осъществяване на първа Междуправителствена конференция 
Частта „ История “ е прекомерно фрагментарна и си коства да бъде доста обогатена. 
Към направеното от Френското председателство предложение, по отношение на преговорната рамка за Република Северна Македония, би трябвало да бъдат написани ясно следните неща: 

– Съветът на Европейски Съюз е институцията, която утвърждава решенията и напредъка на Република Северна Македония по плануванаъа преговорна рамка; 

– Решението за затваряне и отваряне на нови глави да се взима с единодушие; 

– Поддържането на добросъседски връзки и в частност – осъществяването на двустранните Договори с страни членки на Европейски Съюз (България и Гърция), са интегрална част от използваните условия и ще се правят оценка в границите на преговорна глава 35; 

– Глава 35 следва да бъде измежду първите открити и последните закрити преговорни глави, с цел да бъде осъществяването на произлизащите условия, проследявано с най-голяма дълготрайност в границите на процеса на присъединение към ЕС; 

– Текстът на каквото и да е бъдещо съглашение би трябвало да се уточни в допълнение, що се отнася до българските жители в Република Северна Македония, които не са малцинство, а държавнотворна общественост. Редно би било да се подчертае, че малцинствени проблеми сред двете страни няма, както няма и реципрочни малцинства – нито българско в Република Северна Македония, нито македонско в Република България. Става дума за една част от българския народ, която по силата на избрани исторически условия е останала да живее в друга страна. 

– Всякакви дейности, които се свързват с опити за поддръжка и поощряване на искания за признание на така наречен „ македонско малцинство “ в България, в това число в интернационалните организации като Съвета на Европа и многостранни формати, да се смятат за нарушение на член 11 от Договора за другарство, добросъседство и съдействие от 2017 г.; 

– Всякаква форма на „ диалект на ненавист “ във връзка с България и на жителите на Република Северна Македония с българско съзнание, в това число в медии, надписи на монументи, паметни плочи и други да бъдат третирани с цялата суровост на закона, като подстрекателство към насилие; 

– Да бъдат проведени общи дейности за издирването, възобновяване и опазването на българското културно-историческо завещание, както и българските военни монументи и гробища на територията на Република Северна Македония в духа на европейските ценности; 

– Постигане на съответни резултати в работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и просветителните въпроси, верифицирани от Съвместна междуправителствена комисия, по отношение на срока от общата ни история до 1944 година, в това число реализиране на договореност по отношение на активността на учениците на Светите братя Кирил и Методий, цар Самуил и неговите наследници, както и ролята и смисъла на дейците на ВМОРО-ВМРО и Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание; 

– Създаване в границите на общата историческа комисия на обща комисия за проверка на учебниците по история, по образеца на Немско-Френската и Немско-Полската комисии след ВСВ, която да има за цел да ревизира противоречивите точки в историческия роман, като се обърне особено внимание на езика на омразата против България. 

– Одобряване на времева рамка за работата на комисиите, както и регистриран механизъм за постигнатия прогрес. 

– В рамките на 4 години да бъдат преразгледани и утвърдени нови образователни стратегии и учебници, които да се основават на постигнатите, тъй че да бъде обезпечено представянето на признатите договорености на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и просветителните въпроси; 

– Договаряне на съответни дати за общо отбелязване на събитията и личностите, по които е реализирана договореност; 

– При отбелязване на събития и персони, по които е реализирана договореност, политическите фигури, представителите на държавни институции в Република Северна Македония, както и на медиите, финансирани от държавния бюджет, да базират своите публични изказвания и мнения на контрактуваните от Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и просветителните въпроси текстове; 

– Република Северна Македония еднопосочно и изрично да осъди властническия, човеконенавистен комунистически режим на някогашна Югославия. Това е изискване за разкъсване с властническото минало и белег за принадлежност към европейското семейство. Всяка друга страна от някогашния Източен блок е направила тази стъпка и Република Северна Македония не трябва да е изключение; 

– По отношение на езика, да се употребява фразата „ формален език на Република Северна Македония “. При безспорна нужда от потребление на термина „ македонски език “ в документи и позиции на Европейски Съюз, със звездичка под линия следва да се разяснява всякога – „ според конституцията на Република Северна Македония “. 
С тази одобрена и общоприета в двустранните и многостранните документи формула се демонстрира почитание към езиковата норма на Република Северна Македония в нейното правно качество, произлизащо от конституцията на страната. 
Следва да е ясно, че езиковата норма, оповестена за парламентарен език в Република Северна Македония, е обвързвана с еволюцията на българския език и неговите наречия в тогавашната югославска република след кодифицирането им след 1944 година Никой документ/изявление в процеса на присъединяване/ не може да се преглежда като самопризнание от българска страна на съществуването на така наречен „ македонски език “, обособен от българския. 

За да бъде спазен духът на Договора за другарство, добросъседство и съдействие сред Република България и Република Северна Македония, както и с цел да получи необятна поддръжка от българското общество, е належащо Двустранният протокол да бъде допълнен със следните детайли, категорично изведени като предпочитани в досегашната Рамкова позиция на България: 

1. Преди привикване на Първа междуправителствена конференция за Република Северна Македония да бъде реализиран компромисен исторически прочит, решение за общо честване и правене на образцов текст за учебниците, както и на урок-образец за учениците по отношение на личността на Гоце Делчев. 

2. Преди привикване на Втора междуправителствена конференция да бъдат реализирани компромисни исторически прочити, решение за общи празнувания и правене ма примерни текстове за учебниците и на уроци-образци за учениците по отношение на Илинденското въстание и ВМОРО/ВМРО. 

С почитание, 
Ангел Джамбазки 

Съпредседател на Вътрешна македонска революционна организация – Българско национално придвижване, 

Председател на делегацията на ВМРО-Българско национално придвижване в Европейския парламент 

ПГ Европейски консерватори и реформисти