Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

10.10.2022 г. - Европа принадлежи на отечествата, а не на скопената брюкселска федерация


2022-10-10 17:26 | коментара

Налице е спешна нужда от промяна на начина, по който се води политиката в Европейския съюз. Институциите трябва да бъдат равнопоставени, а не да се дава преимущество към органи като Европейската комисия, която не се избира пряко от гражданите. Единственият път пред Съюза е този на силните суверенни нации.