Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

България трябва да влезе в Шенген до края на годината


2023-06-27 12:50 | коментара

В резолюция, приета днес с 25 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържал се“, членовете на комисията по петиции на ЕП призовават Съвета да гласува до края на 2023 г. в подкрепа на приемането на Румъния и България в Шенгенското пространство, като се има предвид, че и двете страни са изпълнили необходимите изисквания за прием.

 

Така Европейският парламент за пореден път оказва подкрепа на справедливата борба на двете държави за присъединяване към шенгенското пространство.

 

Гражданите на България и Румъния продължават да са дискриминирани, тъй като се сблъскват с ежедневни забавяния, бюрократични затруднения и допълнителни разходи, когато пътуват или правят бизнес в чужбина. Особено видна е тази дискриминация през летния сезон, когато десетки хиляди автомобили са принудени в разгара на туристическия сезон да чакат на шенгенските граници на двете страни, като по този начин губят пари, време и повишават въглеродния отпечатък на пътуванията си. Тази дискриминация се дължи на вътрешнополитическите цели на определени партии в някои от страните членки.

 

Разширяването на Шенгенското пространство в Югоизточна Европа ще отвори нови логистични маршрути за транспорт на стоки и ще създаде конкуренция за редица западни фирми. Явно освен чисто политическите причини за отказа за приемането на България и Румъния в Шенген, съществуват и икономически интереси. Радвам се, че всички европейски представители от България успяхме да обединим усилия за тази национална кауза, тъй като имаше и реална опасност България и Румъния да бъдат разделени по пътя към Шенген, сподели българският представител в ЕП и съпредседател на ВМРО – БНД Ангел Джамбазки.

 

Борбата на България и Румъния за присъединяване към Шенген е справедлива. Присъединяване, което ни се полага по право и по заслуги. България и Румъния са сред онези държави, които са доказали, че освен че покриват изискванията за Шенген, са и надежден съюзник в охраната на външните граници на Съюза. Ето защо е добре, че текстът на резолюцията също така изразява съжаление за решението на Съвета от 8 декември 2022 г. да отхвърли присъединяването на тези две държави, без да представи каквато и да е правна обосновка, свързана с критериите за присъединяване.

 

В момента всички държави членки на ЕС с изключение на България, Кипър, Ирландия и Румъния са част от Шенгенската зона за свободно пътуване, която включва също и държави извън ЕС -Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Европейската комисия оцени, че България и Румъния са готови да се присъединят към Шенген, а Европейският парламент многократно е подкрепял тяхното присъединяване. Предстои ЕП да гласува настоящата резолюция в рамките на пленарното заседание на 10-13 юли 2023 г.