Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Джамбазки постави въпроси относно членството на България и Румъния в Шенген


2024-02-21 10:21 | коментара

В контекста на непрекъснатите усилия за интеграция на България и Румъния в Шенгенското пространство българският представител в Европейския парламент Ангел Джамбазки отправи важни въпроси към Съвета на ЕС и Европейската комисия. Той търси яснота относно условията и ангажиментите, свързани с приемането на двете държави в Шенген по въздух и вода, както беше обявено на 30 декември 2023 година.

 

Основната точка на дискусия е анексът към съответното споразумение, включващ съвместно изявление на Австрия, Румъния и България. В него са очертани ангажиментите за увеличаване на граничните полицаи, засилване на присъствието на служители на ФРОНТЕКС и осигуряване на финансова подкрепа за защита на външните граници на ЕС. Въпреки че тези условия са предимно положителни, спорен остава ангажиментът за безоговоречното приемане обратно на мигранти, което според Джамбазки повдига въпроси относно едностранните изисквания на Австрия за подобрение на нейната миграционна ситуация.

 

Джамбазки подчертава, че ако тези условия са правно обвързващи, българските граждани имат право да знаят подробностите и последиците от тяхното изпълнение. Основната му цел е да разбере дали ангажиментите, поети от българското правителство, са неизбежно условие за пълноправното членство в Шенген или дали страната е жертва на двоен стандарт.

 

Този въпрос е особено значим в контекста на по-широките усилия за справедливо и равнопоставено третиране на всички членове на Европейския съюз. Джамбазки изтъква необходимостта от прозрачност и отговорност от страна на европейските институции и настоява за конкретни отговори, които биха могли да разяснят позицията на България и Румъния относно тяхното бъдеще в Шенгенското пространство.

 

Отговорите на тези въпроси ще имат значително влияние не само на миграционната политика на ЕС, но и на общите усилия за интеграция и солидарност между държавите-членки. Те ще допринесат за разбирането на динамиката на взаимоотношенията в ЕС и ще подчертаят важността на спазването на общите правила и ангажименти за всички страни, стремящи се към пълноправно членство в Шенген.