Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Доклад в подкрепа на българите от Западните покрайнини


2008-10-20 | коментара

На пръв поглед разговора и проблемите на Западните български покрайнини не са свързани пряко с дейността и задълженията на Столичния общински съвет. Но само на пръв поглед. Най-малкото защото поне една пета от софиянците са с произход и корени в Царибродско, Трънско и Босилеградско – все земи и селища в Западните български покрайнини. Но за тях – в отделна тема. Тук съм приложил един доклад, приет с решение на Столичния общински съвет, който отпуска определена сума от бюджета си, за да подпомогне финансово печатните издания на българско национално малцинство, останало не по своя воля в днешна Република Сърбия.


ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от Ангел Джамбазки – общински съветник

Относно:

Закупуване от Столичен общински съвет на определена бройка от печатните издания на издателство „Братство”, издателството на българското национално малцинство в Западните български покрайнини, Република Сърбия, и годишен абонамент за бюлетин „Босилеград”.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Българското национално малцинство в Западните покрайнини, Република Сърбия, организира свое издателство „Братство”, чрез което финансира и организира издаването на вестник „Братство” в град Цариброд(дн. Димитровград), печатен орган на българите в Сърбия и списание „Босилеград” в гр. Босилеград. Печатните органи на българското малцинство са единствен достъп на българското малцинство в Сърбия до новините и културните събития в Родината. Набирането на необходимите за издаване на вестника и бюлетина средства стават чрез продажба на книги на български автори, родени в Западните български покрайнини. Понастоящем българската държава не осигурява необходимите финансови средства за издръжка на културните институти на българското малцинство в Република Сърбия. Същевременно бежанците от Цариброд и Босилеград и техните наследници населяват почти една четвърт от столицата, предимно в кварталите Илинден, Света Троица, Гевгелийски и прочее.

Предлагам на СОС да закупи определено количество от книгите на Издателство „Братство” за фондовете на културните институции в столицата, съгласно приложения списък, и да финансира издаването на бюлетин „Босилеград”, като по този начин подпомогне финансово родолюбивата кауза на българското малцинство.

Предвид гореизложеното, на основание чл.33, ал.1 т.2 предлагам на СОС проект за решение, който прилагам.


Ангел Джамбазки

общински съветник