Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Ангел Джамбазки в защита на правата на малките компании и интернет потребителите


2019-03-26 22:35 | коментара

Българският евродепутат и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки гласува против доклада относно Авторското право в цифровия единен пазар. Според него, документът е подкрепа за медийните гиганти и отслабване на позициите на малките предприятия. Той алармира също, че може да се стигне до засилване на проблема с фалшивите новини.

 

Ето аргументите на българския евродепутат да не подкрепи доклада:

 

Във вторник в Страсбург Европейският парламент гласува доклада относно Авторското право в цифровия единен пазар. Убедено гласувах против този документ. Подкрепата за него е подкрепа за медийните гиганти и отслабване на позициите на малките предприятия.  Винаги съм подкрепял медийния плурализъм и съм се противопоставял на монополните на големите корпорации. Докладчикът заявява, че понякога свободата на словото може да бъде ограничена. В свят на демократични принципи и недискриминация това е първа стъпка към цензура. Съществува опасността медиите да спрат да се цитират едни други, което от своя страна  ще увеличи скритите плагиатства и публикуването на  информация и ще засили проблема с фалшивите новини.

 

Член 11 от директивата е далеч от рационалния компромис и крие в себе си риск за създаване на медийна олигархия.  Големите печатни компании ще могат да изискват онлайн платформи, да подписват платени лицензи и да получават такси за всеки показан фрагмент. От своя страна малките, местни, независими издателства ще трябва да подписват такива лицензи безплатно. Създава се и фрагментация на вътрешния пазар. Държавите членки ще трябва да интерпретират какво се има предвид под „много кратък раздел от публикацията“, който е част от откъса, който няма да бъде защитен, и какъв ще бъде кратък пасаж, който съгласно чл. 11 ще получи защита.

 

Член 13 не дава достатъчни гаранции за генериране на повече приходи на творците, а единствено по-добра защита. Съгласно него, платформи ще трябва да сключват лицензи с творци без, обаче, условията на тези лицензи да са изрично посочени в текста на настоящия член. Това означава, че те ще трябва да бъдат договаряни допълнително. Изтриването на незаконно онлайн съдържание не води до допълнителни печалби. Освен това, платформите ще трябва да използват филтри, за да предотвратят влизането на неоторизирано съдържание в сайтовете. Филтрите, предлагани на пазара, са нови технологии, които се разработват, и това може да доведе до ненадеждни и фалшиви резултати. 

 

Неясните и нерегламентираните разпоредби допринасят за въвеждането на забрана за коментиране в популярни, но все пак по-малки уебсайтове. Те няма да имат възможността да проверяват хиляди коментари, публикувани в тяхната платформа за нарушаване на авторски права.

 

Категоричен съм, че предложената реформа ще навреди на малките и средните предприятия и ще ограничи правата на потребителите в интернет.