Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпрос към Европейската комисия относно плановете ѝ за предотвратяване изтичането на въглерод от европейската икономика в условията на зеления преход


2020-06-25 17:12 | коментара

Днес, заедно с колегата Андрей Слабаков  внесохме въпрос към Европейската комисия относно плановете ѝ за предотвратяване "изтичането на въглерод" от европейската икономика в условията на зеления преход. По наше мнение тази тема е от първостепенно значение за бъдещето на българската икономика.

 

Виж документа >>>


ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР


Относно: Плановете на Европейската Комисия да предотврати „изтичане на въглерод“ от европейската икономика в условията на зелен преход


- Като се има предвид, че базовите енергоинтензивни индустрии са стратегически важни за икономиката на ЕС и запазването на тяхната конкурентоспособност е от първостепенно значение. В частност, те формират около 20% от добавената стойност в българската икономика.


- Като се има предвид, че Комисията постави на преден план намерението си да провежда „климатична дипломация“, чрез която да гарантира същите високи стандарти в трети държави и така да избегне „изтичане на въглерод“. При все, че към момента този подход не е довел до съществени резултати. Същевременно, Зелената сделка и Климатичният закон поставят амбициозни мерки за намаляване на емисиите в ЕС.


Като се вземе предвид горното, и с цел да се предотврати „изтичане на въглерод” от ЕС:


- Възнамерява ли Комисията да запази разпределението на безплатни квоти за базовите индустрии през фаза 4 на ЕСТЕ, като годишно разпределяното количество бъде постоянно и 100 % от техните потребности, а не намаляващо в годините напред?


- Смята ли Комисията да запази, и дори разшири обхвата на секторите, избираеми за компенсация за непреки разходи за емисии от страна на всички страни-членки, което да гарантира равнопоставеност на всички в рамките на вътрешния пазар?


- Има ли планове да работи за интегриран енергиен пазар, отразяващ специфичните регионални различия и справедлив ниско-въглероден преход?