Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Джамбазки и Слабаков поставят пред ЕК въпрос от първостепенно значение за бъдещето на българската икономика


2020-07-03 12:36 | коментара

На 25 юни евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбазки и колегата му в Европейския парламент Андрей Слабаков  внесоха въпрос към Европейската комисия относно плановете ѝ за предотвратяване „изтичането на въглерод“ от европейската икономика в условията на зеления преход. Тяхно мнение е, че тази тема е от първостепенно значение за бъдещето на българската икономика.

 

Вижте документа>>>

 

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР

 

Относно: Плановете на Европейската комисия да предотврати „изтичане на въглерод“ от европейската икономика в условията на зелен преход

 

- Като се има предвид, че базовите енергоинтензивни индустрии са стратегически важни за икономиката на ЕС и запазването на тяхната конкурентоспособност е от първостепенно значение. В частност, те формират около 20% от добавената стойност в българската икономика.

 

- Като се има предвид, че Комисията постави на преден план намерението си да провежда „климатична дипломация“, чрез която да гарантира същите високи стандарти в трети държави и така да избегне „изтичане на въглерод“. При все, че към момента този подход не е довел до съществени резултати. Същевременно Зелената сделка и Климатичният закон поставят амбициозни мерки за намаляване на емисиите в ЕС.

 

Като се вземе предвид горното и с цел да се предотврати „изтичане на въглерод” от ЕС:

 

- Възнамерява ли Комисията да запази разпределението на безплатни квоти за базовите индустрии през фаза 4 на ЕСТЕ, като годишно разпределяното количество бъде постоянно и 100% от техните потребности, а не намаляващо в годините напред?

 

- Смята ли Комисията да запази и дори разшири обхвата на секторите, избираеми за компенсация за непреки разходи за емисии от страна на всички страни членки, което да гарантира равнопоставеност на всички в рамките на вътрешния пазар?

 

- Има ли планове да работи за интегриран енергиен пазар, отразяващ специфичните регионални различия и справедлив нисковъглероден преход?