Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) наскоро заключи, че има достатъчно доказателства, че глицидиловите естери на мастните киселини, образувани при преработката на рафинирани растителни масла са генотоксични и канцерогенни.

 

Според предишния посредник на ЕС Петер Ванхауте моментът да се реши политическата криза е дошъл и е отминал и в момента държавата е толкова дълбоко обсебена от управляващата партия — Вътрешна македонска революционна организация/Демократическа партия за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ), че промяна в режима не може да се постигне само чрез избори.

В контекста на обявяването на специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Разходи на ЕС във връзка с външното измерение на политиката в областта на миграцията в държавите от Южното Средиземноморие и източните съседни държави до 2014 г.“ (доклад и съобщение за пресата), одиторите посочиха редица недостатъци и слабости във връзка с разходите, които трябва да бъдат отстранени, за да се подобри финансовото управление.

Въпрос с искане за писмен отговор E-000580/2016

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Angel Dzhambazki (ECR)

Вече четвърти ден наблюдаваме блокада по българо-гръцката граница  заради протест на гръцки фермери. Първоначално бе блокиран само пункта  „Кулата“ – „Промахон“, но от вчера тя обхвана и пункта „Илинден“ – „Ексохи“.

Георги Николов е роден в Ямбол, завършил е НСА със специалност учител и треньор по тенис. Работил е за австрийска туристическа компания, бил е спортен директор в курорта Албена, началник отдел „Спорт” в община Варна, България.

Въпрос

 

На 1 януари 2015 г. в Германия влезе в сила нов закон, който въвежда минимално почасово заплащане от 8,5 евро. Тази минимална ставка се отнася както за компании със седалище в Германия, така и за чуждестранни превозвачи, които предоставят транспортни услуги на територията на Германия.