Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


Декрет 2016/718 от 7 април 2016 г., отнасящ се до командированите работници в сферата на транспорта, предстои да влезе в сила във Франция от 1 юли тази година.

С оглед на нарастващото турско население в ЕС и перспективата Кипър да се обедини под формата на федерация с две съставни единици — гръцка и турска част — все по-често се задава въпросът дали турският език ще стане официален в ЕС.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) наскоро заключи, че има достатъчно доказателства, че глицидиловите естери на мастните киселини, образувани при преработката на рафинирани растителни масла са генотоксични и канцерогенни.

 

Според предишния посредник на ЕС Петер Ванхауте моментът да се реши политическата криза е дошъл и е отминал и в момента държавата е толкова дълбоко обсебена от управляващата партия — Вътрешна македонска революционна организация/Демократическа партия за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ), че промяна в режима не може да се постигне само чрез избори.

В контекста на обявяването на специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Разходи на ЕС във връзка с външното измерение на политиката в областта на миграцията в държавите от Южното Средиземноморие и източните съседни държави до 2014 г.“ (доклад и съобщение за пресата), одиторите посочиха редица недостатъци и слабости във връзка с разходите, които трябва да бъдат отстранени, за да се подобри финансовото управление.

Въпрос с искане за писмен отговор E-000580/2016

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Angel Dzhambazki (ECR)

Вече четвърти ден наблюдаваме блокада по българо-гръцката граница  заради протест на гръцки фермери. Първоначално бе блокиран само пункта  „Кулата“ – „Промахон“, но от вчера тя обхвана и пункта „Илинден“ – „Ексохи“.