Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


Граждани на Република България се обърнаха към мен с потресаващ казус как българската държава и община изземват землищни имоти от хора, притежаващи законни наследствени права на собственост.

 

През 1958 г. на територията на България се създават земеделски структури, наречени ТКЗС (трудово-кооперативно земеделско стопанство), които „доброволно“ обединяват хиляди стопанства с техния инвентар, животни и земеделска земя. Имотите на населението в планинските и полупланинските райони по това време са се състояли от: орна земя, пасища, гори, сипеи. В изготвените документи за „доброволно“ влизане в ТКЗС над 90% от населението записват само орната земя.

Според одит, проведен от Европейската сметна палата, десетки милиони евро от европейските фондове са били инвестирани в летищата, без това да е било необходимо. Между 2000 и 2013 г. са отпуснати 666 милиона евро за развитието на двадесет летища в Испания, Естония, Гърция, Италия и Полша. Само десет от тези летища обаче са се нуждаели от разширения. Останалите десет не са регистрирали предвиденото увеличение на трафика за периода между 2007 и 2013 г. Според Сметната палата, от тези 666 милиона евро 225 са похарчени за несъразмерни инсталации, без да бъде подобрено обслужването на ползвателите или да бъдат създадени работни места. 

Непрестанните скандали, засягащи хранително-вкусовата промишленост във Франция и в някои други държави членки, показват сериозни пропуски както на равнище проследяване на продуктите, така и що се отнася до потребителите - четливостта на етикетите.

На 25.3.2014 г. българинът Румен Барбутов е арестуван от македонски полицаи в близост до македонската граница, но все още в България. По-късно е прекаран през границата до Делчево в Македония, където са задържани двама македонци с 11 кг канабис. Обвиненията към българина са, че заедно със задържаните македонци е прекарвал наркотици. Македонците, хванати с канабис, са записани от видеокамери, но за българина няма нищо. Македонците са осъдени на по 4 години.

Като член на комисията по култура и образование към Европейския парламент, българите от Босилеград се обърнаха към мен със зов за помощ във връзка с липсата на образование, отговарящо на нуждите на хората в Основно училище „Георги Димитров” – Босилеград. Голяма част от сигналите, които получих, са за многобройни злоупотреби, извършени от директора на училището при назначаването на преподаватели – фаворизират се приближени, кадри под политическата протекция на кмета на общината, както и много неквалифицирани хора.

Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22.

Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22. В Доклада за ОВОС „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ65231.915.100 с обща площ 32 7024 кв.м в землището на град Самоков“ има допуснати много неточности и пропуски като:

През май 2014 г. Раиф Бадауи беше осъден от наказателния съд в Джеда на телесно наказание – изтезание (1000 удара с камшик) – заради това, че е стартирал уебсайт, на който критикува духовниците, и че по този начин, според твърденията, е нанесъл обида на ислямската религия.

До момента държавите членки са понесли загуби от 21 млрд. евро в резултат от санкциите, наложени срещу Руската федерация и срещу нейни граждани. Създадоха се пречки за нормалните икономически отношения между държавите членки и Руската федерация.