Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


Последните промени в гръцкия Кодекс за данъчно облагане на доходите ще наложи авансово облагане на сделките с други държави — членки на ЕС, които имат преференциален данъчен режим. Като съседна европейска страна, българският бизнес има широки контакти и търговски взаимоотношения с гръцки и свързани дружества у нас, които са инвестирали огромни средства в българската икономика и имат голям дял в производството и износа на България. Тези промени ще имат отрицателно отражение върху българската промишленост, тъй като гръцките дружества, работещи в България, ще бъдат обложени с допълнителен данък и промените ще доведат до липса на финансов ресурс, намаляване на конкурентоспособността, загуба на пазари, респективно спад в производството и освобождаване на работна ръка.

„Ислямска държава“ е терористична организация, погазваща драстично всички международни правни и морални норми, защитаващи правото на всеки човек на живот, здраве, собственост и свободна воля и вероятно е най-голямата заплаха за мира, свободата и националната сигурност на държавите — членки на ЕС.

Съществуват множество данни, включително записи на българските гранични власти, за участието на официални турски държавни органи в трафика на мигранти и прехвърлянето им на територията на Европейския съюз, през границите на България и Гърция по суша и в Италия по море. Известно е, че част от корабите, които са натоварени със стотици хора и в последствие са изоставяни в открито море, тръгват от турски пристанища. Това не може да се случи по никакъв начин, освен със съдействието на турската държава.

Граждани на Република България се обърнаха към мен с потресаващ казус как българската държава и община изземват землищни имоти от хора, притежаващи законни наследствени права на собственост.

 

През 1958 г. на територията на България се създават земеделски структури, наречени ТКЗС (трудово-кооперативно земеделско стопанство), които „доброволно“ обединяват хиляди стопанства с техния инвентар, животни и земеделска земя. Имотите на населението в планинските и полупланинските райони по това време са се състояли от: орна земя, пасища, гори, сипеи. В изготвените документи за „доброволно“ влизане в ТКЗС над 90% от населението записват само орната земя.

Според одит, проведен от Европейската сметна палата, десетки милиони евро от европейските фондове са били инвестирани в летищата, без това да е било необходимо. Между 2000 и 2013 г. са отпуснати 666 милиона евро за развитието на двадесет летища в Испания, Естония, Гърция, Италия и Полша. Само десет от тези летища обаче са се нуждаели от разширения. Останалите десет не са регистрирали предвиденото увеличение на трафика за периода между 2007 и 2013 г. Според Сметната палата, от тези 666 милиона евро 225 са похарчени за несъразмерни инсталации, без да бъде подобрено обслужването на ползвателите или да бъдат създадени работни места. 

Непрестанните скандали, засягащи хранително-вкусовата промишленост във Франция и в някои други държави членки, показват сериозни пропуски както на равнище проследяване на продуктите, така и що се отнася до потребителите - четливостта на етикетите.

На 25.3.2014 г. българинът Румен Барбутов е арестуван от македонски полицаи в близост до македонската граница, но все още в България. По-късно е прекаран през границата до Делчево в Македония, където са задържани двама македонци с 11 кг канабис. Обвиненията към българина са, че заедно със задържаните македонци е прекарвал наркотици. Македонците, хванати с канабис, са записани от видеокамери, но за българина няма нищо. Македонците са осъдени на по 4 години.

Като член на комисията по култура и образование към Европейския парламент, българите от Босилеград се обърнаха към мен със зов за помощ във връзка с липсата на образование, отговарящо на нуждите на хората в Основно училище „Георги Димитров” – Босилеград. Голяма част от сигналите, които получих, са за многобройни злоупотреби, извършени от директора на училището при назначаването на преподаватели – фаворизират се приближени, кадри под политическата протекция на кмета на общината, както и много неквалифицирани хора.