Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


До момента държавите членки са понесли загуби от 21 млрд. евро в резултат от санкциите, наложени срещу Руската федерация и срещу нейни граждани. Създадоха се пречки за нормалните икономически отношения между държавите членки и Руската федерация.

Механизмът за свързване на Европа (2014—2020 г.) съдържа акцент върху развитието на общоевропейската транспортна инфраструктура и реализирането на връзките между отделните държави и транспортни коридори. За региона на Балканския полуостров считаме за приоритет развитието и изграждането на Паневропейски транспортен коридор № 8. Основните направления са: автомобилен път (там, където е възможно, и магистрала), който да свърже черноморските пристанища Бургас и Варна с пристанището в Дурас, както и изграждането на железопътната линия по същото направление.

Няма развитие по процедурата за съвместно вземане на решение, свързана с посочването на държавата на произход на продукти, внасяни от трети държави. След като Европейската комисия изтегли едно предложение за регламент през 2011 г., не е внасян никакъв нов текст въпреки импулсите от страна на Европейския парламент – вж. последната съответна резолюция, приета на 17 януари 2013 г. 

Многобройни сигнали и съобщения в медиите и социалните мрежи предупреждават за опасността от сериозно нарушаване на гражданските и политическите права на многобройното признато българско малцинство в Украйна. Известно е, че на територията на Украйна днес живее поне 500-хилядно българско малцинство. Силно обезпокоително е заявеното намерение на новото правителство в Киев да отмени правото на половин милион души да използват родния си език, да се сдружават в свои граждански и политически организации.

Многобройни сигнали на български граждани до Европейската комисия, както и голям брой петиции, поне 6 на брой, с множество подписи, сигнализират за злоупотреби и нарушения на европейското законодателство в редица топлофикационни дружества в България. Твърдените нарушения са на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики и Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.

От 8 август 2014 г. Русия започна прилагането на забраната за внос на някои видове месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци и преработени хранителни продукти от ЕС, САЩ, Канада, Австралия и Норвегия. В следствие на тези санкции бяха засегнати хиляди средни и дребни предприятия, земеделски производители, производители на мляко и млечни продукти в България.

В съответствие с германския закон, който е в сила от 1 януари 2015 г., минималната работна заплата на служителите, работещи на територията на Германия, не може да бъде по-ниска от 8,50 EUR на час. Това е валидно не само за лицата, пребиваващи в Германия, но също така и за служителите на работодатели, пребиваващи извън Германия, например за превозвачите, които преминават през територията на Германия и са наети на работа от работодател, който не пребивава на територията на Германия.

Многобройни сигнали и съобщения в медиите и социалните мрежи предупреждават за опасността от сериозно нарушаване на гражданските и политическите права на многобройното признато българско малцинство в Украйна. Известно е, че на територията на Украйна днес живее българско малцинство, наброяващо поне 500 хиляди души. Силно обезпокоително е заявеното намерение на новото правителство в Киев да отмени правото на половин милион души да използват родния си език, да се сдружават в свои граждански и политически организации. 

Проектът за ново сметище край село Баня, община Разлог, област Благоевград, финансирано с европейски пари нарушава Директиви 87/659/ЕЕС, 1999/31/ЕО, 2000/60/ЕС, 2008/1/ЕО, 2011/92/ЕС. Съществуват основателни съмнения, че администрацията е заблудила Комисията с невярна или подвеждаща информация. За да бъде построено това сметище, ще бъде унищожена 60-годишна борова гора и съществува висок риск от замърсяване на водите на река Места, която се използва за поливане и напояване на територията на България и Гърция. Отделно няма установени санитарно-охраняеми зони на близките минерални води. Сметището ще се изгради на не повече от 300 м по права линия от къщите на село Баня, което предполага наличието на шум, прах, отровни газове и прочее застрашаващи живота и здравето на жителите вредни фактори.