Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Нелегалната миграция ще доведе до установяване на халифат в ЕС

Предложената обща селскостопанска политика на ЕС повтаря историята с пакет "Мобилност"

 Нашите сърцата винаги ще са с народа на Армения!

Дебат за Състоянието на ЕС

В момента Турция е ердоганова, неоосманистка държава!

Предложението на новата МФР развращава и правителства и общества

Съдбата на "Св.София" е общоевропейски въпрос!

Турция не е европейска държава и никога няма да бъде!

Неуспешната стратегия за интеграцията на ромите - епизод пореден