Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


15.11.2017г. - Прието решение относно втория пакет от мерки за мобилността

15.11.2017г. - Прието решение относно втория пакет от мерки за мобилността

10.12.2018 г. - Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България

10.12.2018 г. - Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България

28.11.2018 г. - Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония

28.11.2018 г. - Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония

28.11.2018 г. - Доклад от 2018 г. относно Косово

28.11.2018 г. - Доклад от 2018 г. относно Косово

11.12.2017г. - Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост