Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Свързани с пола аспекти на увеличаващите се разходи за живот и въздействието на енергийната криза

Положението в Унгария и замразените средства на ЕС

Безспорно качеството на хранителните продукти, влизащи в Европейския съюз и предназначени за нашите пазари, е изключително важен въпрос. Въпрос, който виждам, че се отлага много дълго време от Европейската комисия. Така, както не се взема отношение спрямо двойните стандарти, така и тук институциите работят отново бавно и мудно.

Разширяване на списъка на престъпленията, за да обхване речта на омразата

Скандално отношение към дебатите в ЕП! 

Антисемейна пропаганда

Насърчаване на млади изследователи

Обезсмисляне дейността на Фронтекс

Правото на ЕС се основава на Договорите за функциониране на ЕС. И Комисията има възложени задачи по тези Договори. Никой не може да си присъединява повече права, отколкото са му дадени по Договорите и никой не трябва да се мисли да има повече права.