Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


10.12.2018 г. - Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България

28.11.2018 г. - Доклад от 2018 г. относно Косово

28.11.2018 г. - Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония

13.11.2018 г. - Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

23.10.2018 г. - Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул

22.10.2018 г. - Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

04.10.2018 г. - Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки

3.10.2018 г. - Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите

13.09.2018 г. - Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар