Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


26.10.2017г. - Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 г.

25.10.2017г. - Борбата с незаконната имиграция и контрабандата на хора в Средиземноморието.

24.10.2017г. - Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС

05.10.2017г. - Европейски план за действие за социалната икономика

04.10.2017г. - Сигурността по пътищата на Европа

03.10.2017г. - Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура

03.10.2017г. - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

02.10.2017г. - Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

12.09.2017г. - Отношенията между Турция и ЕС