Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Дебат за Състоянието на ЕС

В момента Турция е ердоганова, неоосманистка държава!

Предложението на новата МФР развращава и правителства и общества

Съдбата на "Св.София" е общоевропейски въпрос!

Турция не е европейска държава и никога няма да бъде!

Неуспешната стратегия за интеграцията на ромите - епизод пореден

Железниците са най-надеждния и зелен начин на транспорт и по време на криза!

Трансевропейските пътни мрежи трябва да свързват Севера и Юга, Запада и Изтока!

Европа се тресе от палежи, безработица, вандализъм, ЕП обсъжда джунглите в Амазонка.