Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Г-н Председател, уважаеми колеги, уважаема г-жо Могерини, между политическите разговори, които се водят и които предстоят утре в Минск (които са, разбира се, изключително важни)