Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Унгария 1

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Унгария 2

2020-01-14 12:50 | коментара

Положението в Либия

Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г.

Съобщение на Службата на търговския представител на Съединените щати

18.12.2019г.- Отбелязване на десетата годишнина на Договора от Лисабон и на правнообвързващата Харта

Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица

Джамбазки в отговор на нападките за расизъм

03.12.2019 г. - Изказване в комисия по транспорт и туризъм 1