Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Не на третирането на детето като субект извън семейството!

Железопътният транспорт трябва да бъде приоритет за ЕС

Така нареченият диван гейт беше прост, но звучен шамар в лицето на ЕС.

Нелегалната миграция ще доведе до установяване на халифат в ЕС

Предложената обща селскостопанска политика на ЕС повтаря историята с пакет "Мобилност"

 Нашите сърцата винаги ще са с народа на Армения!

Дебат за Състоянието на ЕС

В момента Турция е ердоганова, неоосманистка държава!

Предложението на новата МФР развращава и правителства и общества