Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


12.09.2017г. - Развитие на събитията в областта на миграцията

5.07.2017г. - Доклад за Турция за 2016 г.

14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Косово

14.06.2017 г. - Последващи действия във връзка с „Панамските документи“

14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Македония

14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Сърбия

13.06.2017 г. - Доклад от 2016 г. относно Косово

Ангел Джамбазки - семинар, посветен на мерките за защита на границата.

16.05.2017 г. - Стратегия на ЕС относно Сирия (разискване)