Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Всяка година се дават повече и повече пари за борба със сегрегацията и дискриминацията, а те се увеличават повече и повече. 

Против съм налагането на федералистката наднационална рамка, която да замества Европа такава, каквато е замислена от нейните бащи основатели. Европа на свободните суверенни отечества.

Доклад за легализация на проституцията се разглежда от Европейския парламент! Зевзеци биха казали, че в една част ЕП е в конфликт на интереси, гласувайки по тази тема.

Подкрепих предложението за рамка за гараниране сигурно и устойчиво доставки на суровини от критично значение и изменение за регламента, защото Европа не трябва да зависи от външни фактори за тези доставки.

Европейската комисия лобира за съмнителни зеленистки политики, основани на ненаучни твърдения.

Подходът на Европейската комисия и на Съюза продължава да бъде хаотичен и неумел спрямо Турция.

Десет години след като са приети тези насоки за свободата на религията, едно нещо трябва да признаете и то е, че ако има потиснато, репресивно общество, което има своите религиозни виждания, това са християните и в частност православните християни. Навсякъде около Европа, в Африка, в Сирия, в Егип

Геноцидът в Сребреница е Трагедия и символ за това колко безволева и скопена беше политиката на Европа - що се отнася до (за щастие) бившата вече Югославия.

Кои са истинските заложници на европейската дипломация - 15.06.2023 г.