Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


16.11.2017г. - Европейска година на туризма между ЕС и Китай през 2018 г.

16.11.2017г. - Терористични нападения в Сомалия

15.11.2017г. - Прието решение относно втория пакет от мерки за мобилността

13.11.2017г. - Джамбазки алармира ЕП за случая на българските медици в Западните покрайнини

26.10.2017г. - Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 г.

25.10.2017г. - Борбата с незаконната имиграция и контрабандата на хора в Средиземноморието.

24.10.2017г. - Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС

05.10.2017г. - Европейски план за действие за социалната икономика

04.10.2017г. - Сигурността по пътищата на Европа