Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Г-жо Председател, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, разширяването на междудържавното сътрудничество по отношение на защитата на правата на децата е крайно наложително. Всяко едно общество трябва с по-голяма грижа и с комплекс от мерки да защитава правата на лицата, които по силата на обстоятелствата, физиологията или на закона са с ограничена дееспособност (малолетни или непълнолетни лица).

Г-н Председател, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, на първо място държа да кажа, че съм впечатлен от Вашата издръжливост за пореден ден в залата, за което Ви поздравявам. А сега по темата.

Г-н председателстващ, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, важно е да се подчертае важността на защитата на интелектуалната собственост и силно негативното въздействие на нарушенията върху тази собственост за икономиката като цяло, за работната ръка, за стимула за иновации и творчество.

На съкратената пленарна сесия в Брюксел по темата за противодействие на тероризма и радикализацията се разрази остър дебат и спор. Представителят на ВМРО в Европарламента Ангел Джамбазки заяви в заседанието, че ислямският тероризъм и фанатизъм има една единствена цел – да превземе нашия свят и да наложи ред, противен на нашите ценности.

На 27 януари в Брюксел се проведе заседание на Комисията по петициите в Европейския парламент. Ангел Джамбазки взе участие в заседанието на комисията и призова петицията на български граждани срещу лошите практики на топлофикациите в България да бъде оставена отворена и ЕП и ЕК да вземат отношение по нея.

Косово има проблеми, които трябва да реши 

Черна гора е остров на стабилност в региона

Сърбия продължава да нарушава правата на националните малцинства

Турция се превръща в център на Ислямска държава