Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


2016-06-09 18:39 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 4

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 1

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 2

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 3

09.06.2016г. - Информация относно преговорите по международните споразумения 4

Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители

08.06.2016г. - Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията 

08.06.2016г. - Регламент за открита, ефективна и независима администрация на Европейския съюз

08.06.2016г. - Решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента