Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес

2015-10-05 12:01 | коментара

Проблем в София

Заключения на Съвета по правосъдие и вътрешни работи относно миграцията

30-и и 31-ви годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС

Миграцията и бежанците в Европа

2015-09-09 20:17 | коментара

09.09.2015: Квотите за бежанци

Има силни признаци на ислямска радикализация в Европа

Заседание на комисията по култура и образование към ЕП

Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права