Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


03.10.2017г. - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

03.10.2017г. - Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура

02.10.2017г. - Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

12.09.2017г. - Развитие на събитията в областта на миграцията

12.09.2017г. - Отношенията между Турция и ЕС

5.07.2017г. - Доклад за Турция за 2016 г.

14.06.2017 г. - Последващи действия във връзка с „Панамските документи“

14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Сърбия

14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Македония