Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


09.03.2016г. - Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) - Част 2

08.03.2016г. - Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства

08.03.2016г. - Изпълнението на европейската програма за миграцията

03.02.2016г. - Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (разискване)

03.02.2016г. - Процесът на европейска интеграция на Косово (разискване)

02.02.2016г. - Извънредно положение с бежанците, контрол по външните граници и бъдещето на Шенген

Повишена заплаха от тероризъм

20.01.2016г. - Положението в югоизточната част на Турция

20.01.2016г. - Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово