Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


30-и и 31-ви годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС

Миграцията и бежанците в Европа

2015-09-09 20:17 | коментара

09.09.2015: Квотите за бежанци

Има силни признаци на ислямска радикализация в Европа

Заседание на комисията по култура и образование към ЕП

Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права

Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка

Преглед на европейската политика за съседство

Европейска програма за сигурност