Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


На 27 януари в Брюксел се проведе заседание на Комисията по петициите в Европейския парламент. Ангел Джамбазки взе участие в заседанието на комисията и призова петицията на български граждани срещу лошите практики на топлофикациите в България да бъде оставена отворена и ЕП и ЕК да вземат отношение по нея.

Косово има проблеми, които трябва да реши 

Черна гора е остров на стабилност в региона

Сърбия продължава да нарушава правата на националните малцинства

Турция се превръща в център на Ислямска държава

До четвъртък, 28 януари Ангел Джамбазки ще внесе редица изменения в доклада за напредъка на Македония по преговорите и за присъединяване. При обсъждането на проекта на доклада в комисията по външна политика към ЕП, заместник-председателя на ВМРО е изказал редица резерви и забележка по предложените текстове. След внасяне на промените, докладът на Ангел Джамбазки ще бъде качен на страницата му.

Г-жо Председател,

 

На фона на събитията от Париж, в които се видя и се случи истински ислямски терор над европейските ценности, съм изключително обезпокоен от новините и от предположението, че голям брой нелегални имигранти, които се намират на територията на европейски държави, ще бъдат върнати обратно в България.

Обстойно се запознах с окончателния доклад за изпълнение на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС за периода 2010-2014 г. С някои от направените констатации по отношение на изминалия период мога безрезервно да се съглася. Не споделям обаче общия дискурс на доклада, а именно че оценката за извършеното може да бъде само и единствено положителна.

На първото заседание на последната пленарна сесия в Страсбург Ангел Джамбазки разкритикува политиката на Европейската комисия по въпроса за положението на транспортните превозвачи. В провелия се дебат беше дискутирано предложението на Комисията за промени, засягащи добрата репутация на превозвачите и кръга от нарушения, които да водят до отнемане на лицензите за дейността им.